שיתוף הורים

הורי בית הספר מעורבים ומשתפים פעולה בתהליך החינוכי. התקשורת בין ההורים לבית הספר היא יום-יומית, בפתיחות מלאה. מנהל בית הספר נפגש עם ההורים גם בביתם, ביישובים השונים, כדי לשמוע את דבריהם. בית הספר מזמין את ההורים להרצאות פעילות בבית הספר. אסיפות וימי הורים – כרגיל, כחלק משגרת בית הספר. הנהגת הורים פעילה הנפגשת באופן תדיר.