שלוחות טלפונים

 

 

 

טלפון ביה"ס 04-6987690

תפקיד

שם

שלוחה

מנהל

כהן יגאל

909

מזכירות

ורד ציופה   

קרן טובול

906

907

רכזת משאבים

תורג'מן שרון

908

רכזת פדגוגית

זהר ליפסקי

911

רכז מערכת

משה זהבי

917

ייעוץ חט"ע

ייעוץ חט"ב

רותם סלע

איה שמר

910

914

חטיבת ביניים

רות חמו

913

חטיבה עליונה

אורלי גל

912

מעבדות

דב לניר/אילנה

915

רכזת בגרות

קרן טובול

916

חדר מורים

 

919

ספריית סאסא

 

920

מוסיקה (מקלט)

 

923

חדר מחשבים

 

918

שער ביה"ס

 

921

קפיטריה

מאיר יקוטי

922