מגמות ביה"ס

בבית ספרנו קיימות ארבע מגמות לימוד המהוות הרחבה והעשרה ללימודי החובה של החטיבה העליונה: המגמה לאמנות (עד 8 יח"ל כולל עיצוב), המגמה לתיאטרון (עד 5 יח"ל), המגמה לביולוגיה (עד 5 יח"ל) ומגמת הטכנולוגיה (עד 11 יח"ל). בנוסף ל-4 מגמות הלימוד בית הספר מאפשר הרחבות (עד 5 יח"ל) במקצועות כימיה, פיזיקה וספרות מורחב.
בבית הספר קיימת מגמה חמישית – מגמת המוסיקה. ניתן ללמוד בה בנוסף ללימודים באחת מהמגמות הנ"ל.

מגמות

 

  מגמת תיאטרון   מגמת טכנולוגיה   מגמת מוזיקה   מגמת מדעים   מגמת אמנות

מקצועות

 

                                                                                

Comments

comments