למידה עתירת חשיבה

למידה משמעותית היא מטרה חשובה בחינוך ילדים. כל מורה רוצה שתלמידיו יידעו את החומר, וכל מנהל רוצה שמוריו יידעו את מטרות התוכניות של בית הספר. אך למידה לשם ידע היא לא בהכרח למידה משמעותית. אנו הצבנו לעצמנו מטרה מרכזית, והיא טיפוח תרבות של חשיבה והבנה בהוראה, בלמידה ובאורחות החיים. טיפוח החשיבה נעשה על ידי הוראה ולמידה באמצעות כלים וטכניקות שונים, רכישה וטיפוח מיומנויות ונטיות חשיבה תוך העלאה למודעות של תהליכי החשיבה והכוונה להעברת הנלמד להקשרים נוספים ואחרים.
פיתוח חשיבה הוא אינו רק צבירת אוסף של כלים וטכניקות. טיפוח חשיבה הוא אינו רק עיסוק בחשיבה באופן המנותק מהקשר וממגוון מצבים בחיים. אם נדגיש את הבנת התכנים בלבד, ללא חשיבה מאחוריה, נפסיד את פוטנציאל ההעברה של תהליכי החשיבה הטובה אל הקשרים שמחוץ לבית הספר.

חינוך לחשיבה טובה
מה צריך לעשות כדי לטפח חשיבה אצל מורים ותלמידים?

• לפתח מודעות לדפוסי החשיבה האישיים.
• לטפח רגישות למכשולים ולמגבלות בחשיבה.
• לעודד התנסות אישית בכלים ובטכניקות של פיתוח חשיבה יצירתית וביקורתית.
• לעודד עיצוב הרגלי חשיבה חדשים ויישומם.

תנאים ללמידה משמעותית
אנו שואפים לקדם למידה עתירת חשיבה. ממחקרים בעולם אנו למדים שלמידה משמעותית מתקיימת בתנאים הבאים:
תוכן הלימוד מותאם לתלמיד: התוכן הנלמד הוא בעל משמעות אישית ללומד, מאתגר את הלומד ותואם את רמת ההתפתחות שלו.
אופן הלמידה מותאם לתלמיד: אופן הלמידה מאפשר ביטוי לסגנון למידה אישי ושימוש בידע קודם, מזמן פעילות חברתית ומשוב, ומעניק ללומד אסטרטגיות למידה שימושיות.
אקלים הלמידה חיובי ומזמין: הוא רגשי-חיובי וסביבת הלמידה תומכת.
מחקרים מוכיחים לנו כבר שנים שלמידה משמעותית, המממשת את התנאים הללו, משפרת את חווית הלמידה, מביאה לצמצום בעיות משמעת ומקדמת את הישגי הלומדים.

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments

comments