למידה פרטנית

תפיסת הפרטנות בלמידה ובעשייה החינוכית מתבססת על תיאוריות פסיכולוגיות ופילוסופיות שונות. על ההומניזם המעמיד את האדם במרכז, על הפסיכולוגיה הביהביוריסטית הדנה בהצבת מטרות ברורות והובלה אליהן, על הפסיכולוגיה הקוגניטיבית המתייחסת לחשיבת האדם וביצועי ההבנה שלו ועל הפסיכולוגיה החברתית העוסקת בחשיבות הקבוצה החברתית לפרט. בתהליך הלמידה בונים תוכנית חינוכית אישית לכל תלמיד, המבוססת על מיפוי צורכי התלמיד, שבעקבותיה מגדירים יעדים ודרכי פעולה. התוכנית החינוכית האישית היא כלי עבודה לקידום התלמיד והיא עוסקת בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי, המשפחתי והאישי.


ההוראה הפרטנית
ההוראה הפרטנית מבוססת על גישה של תהליכים חינוכיים פרטניים: כל לומד מקבל הנחיה פרטנית לפי צרכיו, תוך תשומת לב ליכולותיו ולסגנונו האישי. ההנחיה הפרטנית נעשית על פי גישת האימון הקוגניטיבי והעשייה החינוכית מתמקדת בלמידה ובפיתוח חשיבה, טיפוח ממדי אישיות ומנהיגות, בפעולה בתחום הערכי ובבניית יכולות התלמיד לעתיד.

מטרות ההוראה הפרטנית
המטרה של האידיאולוגיה והפרקטיקה של ההוראה הפרטנית היא להוביל תלמידים להצלחה בתחומי הלמידה השונים תוך בירור מעמיק של מקומם בתחום הדעת – מיחסם למקצוע הנלמד ועד פירוט מדוקדק של המיומנויות בהן הם שולטים והמיומנויות שעוד צריכים ללמוד על מנת להצליח. בהוראה הפרטנית אנחנו שואפים להשיג:
קידום ההישגים הלימודיים: סגירת פערים לימודיים, התמודדות עם שיעורי הבית, הכנה למבחנים, כתיבת טקסטים, עבודות אישיות וכיוצא בזה.
קידום מיומנויות החשיבה והלמידה: טיפוח מיומנויות של קבלת החלטות, שאילת שאלות, עבודה עם מארגנים גרפיים, פיתוח חשיבת רוחב ועוד.
קידום מנהיגות עצמית: עידוד וטיפוח נטיות לפעילות וליוזמה, לחשיבה ולפעולה מסודרת ושיטתית, לבניית הרגלי למידה ולתחושה של מסוגלות עצמית תוך כדי טיפוח כישורים רגשיים, קוגנטיביים והתנהגותיים.

עקרונות הפרטנות
חווית הצלחה בונה תחושת מסוגלות. הצוות החינוכי שלנו פועל לקדם את תחושת המסוגלות של התלמידים על ידי זימון חוויות הצלחה במגוון תחומים: בבית הספר ולאחר שעות בית הספר, עם חברים ועם משפחה. עבודה פרטנית עם התלמידים, בצורה מובנית ומושכלת, מאפשרת את יצירת חוויות ההצלחה של התלמידים. אנו פועלים לקראת השגת מטרות של בתי ספר נורמטיביים, כלומר, הבאת התלמיד להישגים לימודיים עד לזכאות לתעודת בגרות, בשיטות למידה שאינן שיגרתיות ונגזרות מרעיון ההוראה הפרטנית.
מיפוי עומק של כל תלמיד. היכולות שונות מתלמיד לתלמיד. על מנת לתת מענה הולם לצרכים השונים של כל תלמיד, הצוותים החינוכיים שלנו עורכים מיפוי עומק רב-מימדי. המיפוי כולל מידע ונתונים לגבי כל תחומי החיים של התלמיד. על פי המיפוי נקבעת תוכנית עבודה פרטנית לכל תלמיד. המיפוי הוא דינאמי ומתעדכן לאורך השנה ומכאן, הוא מאפשר לכל תלמיד למצות באופן אופטימלי את יכולותיו.
תפיסה הוליסטית: הילד הוא שלם. הצלחה בתחום אחד בחייו עשויה לשמש כמנוף לקידום הלומד גם בתחומים אחרים. הצוות החינוכי, המכיר את תלמידיו במהלך העבודה הפרטנית, מחזק את תחושת המסוגלות בשלושת עמודי התווך של עצמיות הילד: התחום החברתי, התחום האישי והתחום הלימודי. כחלק מהתפיסה ההוליסטית, הטיפול הפרטני בתלמידים כולל גם קשר עם ההורים ועם הגורמים השונים בסביבת מגוריו.
קשר עם דמות משמעותית. בני נוער זקוקים למבוגר משמעותי בחייהם, שדרכו הם ילמדו על עצמם. הצוותים החינוכיים בונים דיאלוגים משמעותיים עם התלמידים במהלך העבודה הפרטנית. הצוותים החינוכיים נמצאים בקשר שוטף יום-יומי עם התלמידים. גם במצבים מורכבים, כשרגשות שליליים מופנים כלפי המבוגרים, נדרשים התלמידים לנהל דיאלוג מצמיח ומקדם. תפקיד המבוגרים הוא להתאים את ההתייחסות לצרכים האישיים של התלמידים, כדי לתמוך בקידומו לקראת הישגים מקובלים ראויים.

Comments

comments