תוכנית הוראה פרטנית

בבית הספר ישנו דגש על נושא הפרטנות בהוראה. ישנו מערך עזרה לתלמידים מתקשים הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה העליונה. הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות הן במסגרת כיתות החינוך הקטנות והן במסגרת מקצועות המדעים, המתמטיקה והאנגלית. בחטיבה העליונה מתקיימת למידה בקבוצות קטנות לתלמידים מתקשים לקראת הבגרויות. בנוסף, פועלת סייעת לעזרה לתלמידים מתקשים. תחום נוסף ומשמעותי הוא העמקת […]

תרומה לקהילה

בית הספר השש שנתי אנה פרנק מתגאה באוכלוסייה המגוונת של באי בית הספר. תלמידי בית הספר מגיעים ממגזרים שונים באוכלוסייה: ותיקים ועולים חדשים, קיבוצניקים ובני מושבים, דתיים וחילוניים, בני המגזר הצ'רקסי והמוסלמי. לאור ההרכב התרבותי הייחודי של בית הספר, קיימת חשיבות רבה למעורבות התלמידים בפעילות חברתית ולעידוד שילובם החיובי בפרויקטים התנדבותיים של תרומה לקהילה, המחברים […]

שיתוף הורים

הורי בית הספר מעורבים ומשתפים פעולה בתהליך החינוכי. התקשורת בין ההורים לבית הספר היא יום-יומית, בפתיחות מלאה. מנהל בית הספר נפגש עם ההורים גם בביתם, ביישובים השונים, כדי לשמוע את דבריהם. בית הספר מזמין את ההורים להרצאות פעילות בבית הספר. אסיפות וימי הורים – כרגיל, כחלק משגרת בית הספר. הנהגת הורים פעילה הנפגשת באופן תדיר.