תנ"ך

לימודי התנ"ך מתרכזים בהכנה נאותה לבחינת הבגרות על פי דרישות משרד החינוך, תוך הצבת אתגרים חשיבתיים סביב השאלות הפילוסופיות הקיומיות שמעלה התנ"ך.  נלמדות התפיסות המקראיות ביחס לאדם מישראל, לגר ולחלש בארץ, והשוואתן לתפיסות אחרות במזרח הקדום.  כמו כן באה לידי ביטוי שאלת הקשר לארץ בתקופות הקדומות ומקומו של התנ"ך עבור אדם מישראל במהלך ההיסטוריה, מחורבן בית המקדש, בגלות ועד ימינו אנו, תוך בחינת פרשנים שונים בתקופות שונות מחז"ל דרך רש"י, וחוקרי התנ"ך האקדמאים של ימינו.

 

חדשות ועדכונים אחרונים:

יב 2 מטלה זהר- עקדת יצחק 

ח 3 עבודה זהר

תנ"ך קובי ח1 +ח2 : יש להכין את שאלות ההכנה למבחן בתנ"ך שיערך בשבוע הבא.

תנ"ך קובי ט1 : יש להכין את שאלות ההכנה למבחן בתנ"ך.