מגמת תקשורת

הרחבה זו מציעה 5 יח"ל המורכבות מבחינה עיונית בתקשורת המונים ומהתנסות מעשית בתחום הקולנוע התיעודי (דוקומנטרי). הרחבה זאת מאפשרת לתלמידנו ותלמידותינו "התכתבות" עם קהילת בית הספר המגוונת, עם המציאות שסובבת אותם/ן בישובים, באזור ובמדינה, ועם זהותם/ן.  אנחנו מאמינות כי שפת התקשורת מייצרת את מה שאנחנו מכוונים/ות אליו בחינוך: ערנות אישית וחברתית, חשיבה ביקורתית, גיבוש אמירה ועמדה אישית.

מגמת תקשורת היא מגמה שמדברת אל התלמידים/ות בגובה העיניים ומאפשרת להם/ן לשוחח עם המציאות ועם עצמם/ן, בעידן שמצד אחד "מציף" אותם/ן בתקשורת ומן הצד השני הולך ומתמעט בו השיח על מסרים, על אתיקה ועל ערכים. בכתה י' לימודי התקשורת מבוססים על למידה עיונית ועל התנסות סדנאית בצורות ובאמצעי תקשורת שונים. במהלך הלימודים יתנסו התלמידים/ות בצילום, תאורה, כתיבת תסריט ועריכה. מכתה יא' מתחילים/ות התלמידים/ות להתנסות ביצירת סרטים.