מגמת טכנולוגיה

מערכות הנדסיות מצויות  משרתות את צרכי האדם בכל תחומי חייו.
תלמיד הלומד במגמת מערכות ייצור ממוחשבות  יהיה מסוגל לנתח לבחון ולתת מענה לסוגיות המתעוררות בתחום ההנדסי.
במסגרת לימודיו התלמיד יכיר גישות שיטתיות שונות לפתרון בעיות הנדסיות.   הלומד ירכוש כלים שיאפשרו לו: ניתוח מערכות הנדסיות, גישה מערכתית כוללת ויכולת אפיון תת-מערכות, טיפול במערכות ובמנגנונים הנדסיים.

תוכנית הלימודים במגמה מייצגת קשת של מקצועות , החושפים את התלמידים למגוון רחב של נושאים ותחומים טכנולוגיים. מדובר בנושאים ובתחומים שהם חלק חשוב ויישומי בעולם של טכנולוגיה מתקדמת, טכנולוגיית היי-טק, המקנים לבוגר ראייה מערכתית מקיפה ומעמיקה סביב מערכות בקרה, אוטומציה, חומרים ועיבוד ממוחשב .

תוכנית לימודים מלאה מקנה לתלמיד תעודת בגרות ותעודה טכנולוגית המקנות לתלמיד אפשרות להמשך לימודים בעתודה טכנולוגית במסלול  לטכנאים  והנדסאים ובמוסדות להשכלה גבוהה.

מקצועות המגמה מקנים לתלמיד בונוס בעת קבלה למוסד להשכלה גבוהה.

המגמה הינה בעלת אופי מדעי טכנולוגי המהווה אתגר לכל תלמיד המעוניין ללמוד בה.

תוכן הלימודים- תלמיד המגמה לומד שלושה מקצועות ראשיים:

מקצוע מדעי: מדעי הטכנולוגיה או פיסיקה.

מקצוע מוביל:מכניקה הנדסית.

מקצועות התמחות:מערכות תיב"ם /סיב"ם.

במקצועות הלימוד באים לידי  ביטוי שיקולי תכנון בהיבטים של חומרים, ממדים , עומסים והתאמה לדרישות צרכן.
כמו כן תוכנית הלימודים משלבת  לימודי בקרה במכונות, סטטיקה, חוזק חומרים ופרקי מכונות.
לימוד ובניית רובוטים , בחירת חומרים ויכולת המחשה ממוחשבת של מודלים ומערכות הנדסיות. יכולת זו מאפשרת המחשת מכלול המערכת על כל חלקיה בעודה בשלב התכנון.
המשכה בהמרת מידע גרפי מהמחשב לתכנית CNC וסופה בייצור ממוחשב במכונת ייצור CNC.

מבנה הלימודים

כל תלמיד במגמה לומד מקצוע מורחב ברמה של 5 יח"ל ועוד שני מקצועות ברמה של 1 או 3 יח"ל.
בחינות הבגרות פרוסות על שלוש שנות לימודיו של התלמיד. התאמת התלמיד לרמת הבחינה תקבע באותה שנה שבה  מתקיים המבחן. לתלמידי המגמה יש את האפשרות לצבור בין 7 ל-11 יח"ל. במסגרת מקצוע ההתמחות ניתנת האפשרות לתלמיד לבצע פרויקט גמר, המהווה סיכום לכל המקצועות הנלמדים במגמה. את התלמידים מנחים מורי המגמה  והם נדרשים להגן על הפרויקט

את פרויקט הגמר יוכלו תלמידי כתה י"ב לבצע במפעל פלסן או אלקם וע"י כך לצבור ניסיון מעשי בתעשייה. בפני בוחן חיצוני. המגמה מתאימה לבנות ובנים כאחד.

עדכונים אחרונים:

למשימות מקוונות מדעי הטכנולוגיה – שמואל כהן