לשון והבעה

השיעורים בחטיבה העליונה מהווים המשך ישיר לתכנים ולמיומנויות שנרכשו בחטיבת הביניים, הרחבתם והעמקתם, ומתבססים על תכנית הלימודים החדשה, לפיה על כל תלמיד להיבחן בשני שאלונים – א' וב' בכיתה י' ובכיתה י"א.
הידע הנרכש בשיעורי הלשון וההבעה מקנה כלים להתמודדות טובה יותר עם שאר מקצועות הלימוד עתירי השפה, יחד עם הבנה והכרות של השפה העברית על רובדיה השונים.

 

חדשות ועדכונים אחרונים:

למשימה לשון חט"ב ח ו-ט' מדין

למשימה לשון חט"ע מדין

תחביר הכנה לבוחן כיתות י 1 אורה

לתלמידי י"א1  לשון אורה העבודה היא מן הספר – שלב ב': עברית פעילות 12 עמ' 44 – 46.