אנגלית

לימודי האנגלית בחטיבה העליונה מאתגרים בתוכן הלימוד, בהיקפו וברמתו.  הם מקיפים את כלל התחומים שנלמדו בחטיבת הביניים: תכנים ומיומנויות דיבור, כתיבה, קריאה ולשון. הדבר מתבטא בקריאת ספרות אנגלית מקורית, במאמרים ובחירת ספרי קריאה.  התלמידים נדרשים לשוחח ולכתוב על נושאים מגוונים,  בחלקם מופשטים וכאלה השייכים לסדר היום העולמי. כמו כן אנו מעודדים עבודת חקר על ידי הכנת פרויקטים של כל התלמידים בכל רמות הלמידה.

חדשות ועדכונים אחרונים:

 

הודעה מרזי לתלמידים 17.12 20:20
במסגרת העבודה מהבית אתם מתבקשים לעשות את העבודות הבאות:
תלמידי י'ב חמש יחידות להתקדם ולסיים את הפרויקטים.
תלמידי י'א חמש יחידות לסיים את המבוא לפרויקטים שלהם.

כיתה י'ב – לסיים ולהדפיס פרויקטים לבדיקה ביום שני.
אפשר לשלוח ל:
לכיתה י'א – לסיים ולשלוח אלי את המבוא לפרויקט.
להדפיס או לשלוח לי במייל.
לכיתה ח' להתכוגן לבוחן על ימות השבוע.

 

לעבודה באנגלית קבוצות ז ו-ט דניאל

לעבודה באנגלית קבוצה ח רמה א דניאל

לעבודה באנגלית קבוצה ח רמה א עבודה 2 דניאל

עבודה 1 יב יא אנגלית דניאל

עבודה 2 יב יא אנגלית דניאל

עבודה 3 יב יא אנגלית דניאל

עבודה 4 יב יא אנגלית דניאל

לעבודות אנגלית קבוצות של אנה ז ח ט י 18.12