מקצועות ומגמות

בבית ספרנו קיימות ארבע מגמות לימוד המהוות הרחבה והעשרה ללימודי החובה של החטיבה העליונה: המגמה לאמנות (עד 8 יח"ל כולל עיצוב), המגמה לתיאטרון (עד 5 יח"ל), המגמה לביולוגיה (עד 5 יח"ל) ומגמת הטכנולוגיה (עד 11 יח"ל). בנוסף ל-4 מגמות הלימוד בית הספר מאפשר הרחבות (עד 5 יח"ל) במקצועות כימיה, פיזיקה וספרות מורחב.
בבית הספר קיימת מגמה חמישית – מגמת המוסיקה. ניתן ללמוד בה בנוסף ללימודים באחת מהמגמות הנ"ל.
כל תלמיד בחטיבה העליונה יבחר מגמת לימוד, שבה ילמד בין שניים עד שלושה מקצועות. במגמות מוצעים מקצועות מורחבים ברמה של 5 יחידות לימוד ומקצועות נלווים. האווירה במגמות חמה ותומכת, קבוצות הלימוד קטנות, קיים קשר הדוק עם מורי המגמה, המאפשר טיפוח ופיתוח אישי של כל תלמיד.
בשנה"ל תשע"ב נמשיך ונרחיב את נושא הפרטנות והעזרה לכל תלמיד ותלמיד. נשביח ונעמיק את מערך העזרה לתלמידים מתקשים הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה העליונה. בחט"ב נמשיך ונקצה סייעת צמודה שתלווה תלמידים מתקשים הן בתוך הכיתה והן מחוצה לה. בנוסף, הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות הן במסגרת כיתות החינוך הקטנות והן במסגרת מקצועות המדעים, המתמטיקה והאנגלית. בחט"ע נמשיך ונרחיב את הלמידה במסגרת קבוצות קטנות לתלמידים מתקשים לקראת הבגרויות. בנוסף, תפעל סייעת לעזרה לתלמידים מתקשים.
תחום נוסף ומשמעותי הוא העמקת המענה החינוכי גם לתלמידים המצטיינים בעיקר במקצועות המתמטיקה והמדעים, זאת ע"י הקמת קבוצות מצוינות במתמטיקה בשכבות ז',ח' ו-ט'. כמו כן, יוכנסו ללימודים בחטיבת הביניים חוגי העשרה בחקר מדעי (שכבות ח-ט) וברובוטיקה (אמנויות ז-ח).
גם השנה אנו מתכוונים להמשיך בתוכנית בית הספר היוקרתית "קדם עתידים" המאפשרת קידום תלמידים מצטיינים המתגוררים בפריפריה. מקצועות הלימוד הם בנושאי מדעים וכן בנושאים כלליים. מטרת התוכנית הינה ללוות את התלמיד לאורך 3 שנים בחטיבה העליונה תוך תמיכה וסיוע בנושאי הלמידה, המוטיבציה והעצמה אישית. תלמידי "קדם עתידים" יחשפו לאקדמיה, לתעשייה ולצה"ל במטרה לפתוח בפניהם צוהר לתחומים פחות מוכרים.

מגמות

 

  מגמת תיאטרון   מגמת טכנולוגיה   מגמת מוזיקה   מגמת מדעים   מגמת אמנות            מגמת תקשורת

מקצועות

 

                                                                                

עיקרון הנמענות