מקצועות ומגמות

בבית ספרנו קיימות ארבע מגמות לימוד המהוות הרחבה והעשרה ללימודי החובה של החטיבה העליונה: המגמה לאמנות (עד 8 יח"ל כולל עיצוב), המגמה לתיאטרון (עד 5 יח"ל), המגמה לביולוגיה (עד 5 יח"ל) ומגמת הטכנולוגיה (עד 11 יח"ל). בנוסף ל-4 מגמות הלימוד בית הספר מאפשר הרחבות (עד 5 יח"ל) במקצועות כימיה, פיזיקה וספרות מורחב.
בבית הספר קיימת מגמה חמישית – מגמת המוסיקה. ניתן ללמוד בה בנוסף ללימודים באחת מהמגמות הנ"ל.
כל תלמיד בחטיבה העליונה יבחר מגמת לימוד, שבה ילמד בין שניים עד שלושה מקצועות. במגמות מוצעים מקצועות מורחבים ברמה של 5 יחידות לימוד ומקצועות נלווים. האווירה במגמות חמה ותומכת, קבוצות הלימוד קטנות, קיים קשר הדוק עם מורי המגמה, המאפשר טיפוח ופיתוח אישי של כל תלמיד.

מגמות

 

  מגמת תיאטרון   מגמת טכנולוגיה   מגמת מוזיקה   מגמת מדעים   מגמת אמנות            מגמת תקשורת

מקצועות

 

                                                                                

עיקרון הנמענות