פרלמנט תלבושת אחידה

אנחנו רוצים להזמינכם לפרלמנט בנושא תלבושת אחידה שיתקיים ביום ה' 21/11 בשעה 15:00 באודיטוריום .
הרצון לדון בנושא התלבושת האחידה עלה במפגשי מועצת התלמידים בשנה שעברה, גובשו שלוש הצעות שהוצגו בפני תלמידי ביה"ס, וכעת התהליך מגיע לסיומו.
ההצעות הן:
הצעה מספר 1
כל תלמידי בית הספר מחויבים בתלבושת אחידה מלבד יום אחד בשבוע שיוכרז ליום ללא תלבושת – י. ל.ת.
* ההחלטה תקפה לשנת הלימודים תשע"ד – שנת ניסיון
הצעה מספר 2
תלמידי חטיבת הביניים – מחויבים בתלבושת אחידה בהתאם לחוקי משרד החינוך.
תלמידי חטיבה עליונה – יכולים לבוא בלבוש חופשי בכפוף לקוד לבוש*.
* ההחלטה תקפה לשנת הלימודים תשע"ד – שנת ניסיון
הצעה מספר 3
כל בית הספר מחויב בתלבושת אחידה.
• ההחלטה תתקבל ברוב של 2:3 ולכן כל קול קובע
תוצאות ההצבעה בפרלמנט בנושא תלבושת אחידה

סוג ההצבעה

מספר המצביעים

ירוק

178

ורוד

68

לבן

5

פסולים

3

סה"כ

254

ההחלטה שהתקבלה : חט"ב באה בתלבושת ביה"ס וחט"ע בלבוש חופשי לפי קוד לבוש, החל מיום א' הקרוב. ההחלטה תקפה לשנת נסיון.

מועצת תלמידים.