בית הספר ברנקו וייס ע"ש אנה פרנק

עקרונות העשייה הבית ספרית

הכלה והתייחסות מותאמת לכל באות ובאי בית הספר

מעורבות ואחריות חברתית אל מול הקהילה

לבית הספר אחריות כלפי הקהילות בהן הוא פועל בפרט וכלפי החברה הישראלית בכלל. אחריות זאת לידי ביטוי שני היעדים שהצבנו לעצמנו:

לאור כל אלו, אנו מתכוונים בבית הספר לנקוט גישה פרקטית ויוזמת. גישה זו תכיר במגוון התרבותי, החברתי והערכי בקרב כל באי בית הספר ותיתן פומביות למגוון זה. לצד הכרה זו אנו נשאף לחנך את תלמידנו לאכפתיות, אמפתיה, מעורבות והתנדבות במעגלים השונים הסובבים אותם.

פדגוגיה מוכוונת למידה פעילה לשם הבנה

בשנת הלימודים הקרובה אנו מבקשים לקדם מהלך פדגוגי משמעותי, במסגרתו יעברו כלל הלימודים בחטיבת הביניים וחלק ניכר מהלימודים בחטיבה העליונה להתקיים ב-3 מודלים: מודל הנבחרת, מודל של למידה מבוססת פרויקטים ומודל של למידה דיאלוגית. מאפייני הלמידה שנשאף לקיים בבית ספרנו:

בית הספר כארגון לומד ומתפתח