מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה

מכון ברנקו וייס נוסד על ידי ד"ר ברנקו וייס בשיתוף משרד החינוך במטרה לעודד מובילות חברתית על ידי קידום יכולות למידה וחשיבה בקרב התלמידים והמורים. חינוך אינו נמדד רק בהישגים לימודיים, אלא עיקרו במתן כלים להתפתחות אישית וליצירתיות, על מנת להקנות לכל תלמיד ותלמידה אפשרות למצות את יכולותיהם ולהביא להשתלבות מלאה ולמובילות חברתית. המכון משקיע חשיבה ומשאבים רבים בזיהוי ובפיתוח אסטרטגיות התערבות מוצלחות – בטיפוח מורים מעודדי חשיבה ושיח חינוכי מיטבי עם התלמידים, בקידום קהילות חושבות ובטיפוח מצוינות של תלמידים ומורים במערכת החינוך.
המכון מתמקד בכמה נושאים מרכזיים ששילובם יחד יוצר חינוך הוליסטי הנותן מענה לממדים הלימודיים והחברתיים, הקוגניטיביים והרגשיים, של ילדים ומבוגרים כאחד. תפיסות אלה מיושמות הן בעבודת המכון עם תלמידים מגיל יסודי ועד תעודת הבגרות, והן עם צוותים חינוכיים. אותן תפיסות מיושמות גם באופן שבו מכשיר המכון מורים לעבודה חינוכית המגוונת.

מכון ברנקו וייס – ארגון לומד
המכון מיישם על עצמו את המודל החינוכי אותו הוא מפעיל בתוכניות הלימוד ובבתי הספר, המכון, כארגון לומד, פועל על פי העקרונות של הוראה פרטנית, חשיבה-הבנה, ומתייחס לממדים לימודיים, אישיים וקבוצתיים.

ארגון לומד – הלכה למעשה
הערך המרכזי המאפיין את התרבות הארגונית של המכון הוא ערך הלמידה. הלמידה מתרחשת בכמה ערוצים ומלווה את העשייה היום-יומית.

מערך למידה – רשת בתי הספר
רשת בתי הספר של ברנקו וייס מבצעת כמה פעולות כארגון לומד:
תוכניות עבודה שנתיות: בכל בית ספר בונים תוכנית עבודה שנתית המותאמת ללקחים שהופקו בשנים קודמות והולמת את מטרות בית הספר והרשת. את התוכנית בודקים בנקודות זמן קבועות במהלך השנה, ובוחנים את התקדמותה למול היעדים שנקבעו ולמול המציאות המשתנה של בית הספר.
מדידה והערכה: המכון מנהל הערכה חיצונית ופנימית, שתוצאותיהן מהוות חלק חשוב בתהליך בניית תוכנית העבודה הבית ספרית והרשתית.
חשיבה צוותית: חשיבה שוטפת על הנחות היסוד שעל פיהן המכון פועל.
למידה והכשרה: מערך הכשרה וליווי אינטנסיביים. המכון מאמין שכל איש צוות וכל איש חינוך זקוק לתמיכה מקצועית מקבוצת עמיתים ולתמיכה אישית שתענה על הצרכים העולים מעבודתו האישית.
המורים ברשת בתי הספר של ברנקו וייס חברים בקבוצת עמיתים בבית הספר, בהנחיית מנחים בית ספריים. קבוצת המורים העמיתים מתעסקת בסיפורי מקרה מהעבודה השוטפת ובתכנים מקצועיים העולים מהעבודה. בנוסף, למורים יש פגישות אישיות עם המנחה הפדגוגי והטיפולי.
המנחים הבית-ספריים גם כן משתתפים בקבוצת עמיתים כלל ארצית ללמידה ולשיתוף. קבוצת המנחים הבית ספריים לומדים את הכלים הדרושים להנחיית מורים ולאימון. מנחי הקבוצות הם מנחים רשתיים: הרכזת הפדגוגית הרשתית, הרכזת הטיפולית הרשתית והרכז החברתי הרשתי. בנוסף, למנחים הבית ספריים יש פגישות אישיות עם המנחים הרשתיים.
מנהלי בתי הספר משתתפים בקבוצת עמיתים הנפגשת אחת לשבועיים. קבוצה זו עוסקת בלמידת תכנים חדשים הרלוונטיים לעבודתם ובפיתוח כישורי ניהול המתאימים למסגרות שהם מנהלים. כמו כן, מנהלי בתי הספר מקבלים ליווי אישי שבועי על ידי מאמנת מנהלים, המתמחה בתהליכי אימון על פי תפיסת האימון הקוגניטיבי.
מפגשי למידה דו-חודשיים ושנתיים. קבוצות העמיתים האלו נפגשות לשני ימי למידה אחת לחודשיים. במפגשים אלה נפגשים צוותי ההנהלה – המנחים הבית-ספריים ומנהלי בתי הספר – ובהם מתבצעת למידה חוצת קבוצות, שעיקרה עוסקת במכנים המשותפים ובנקודות הממשק בין התפקידים, ויוצרת שפה אחידה ותרבות בית-ספרית לטיפול כוללני בתלמיד.

למידה בעקבות הערכה מעצבת
לצורך מדידה והערכה של כל פעולותינו הקמנו במכון יחידת הערכה. כל תוכנית או בית ספר במכון מתחילים את עבודתם בתוכנית הערכה, המגדירה את מטרות התוכנית ואת היעדים המצופים ממנה, את הכלים ואת הנושאים שייבחנו במהלכה. ממצאי ההערכה משמשים לעיצוב ולהגדרת המשך הפעילות.
במסגרת מחקרי ההערכה בודק המכון את תהליכי העבודה שלנו ואת ההישגים של תלמידינו ביחס למטרות שהצבנו לעצמנו, מסיקים מסקנות, מפיקים לקחים ומיישמים.
כארגון לומד אנחנו מקיים המכון למידת עמיתים תוך כדי עבודה: כל עובד במכון ברנקו וייס משתתף במסגרת למידה שבה הוא מרחיב את הידע באשר לתחומי עבודתו, משתף את עמיתיו באתגרים ובהצלחות ויחד איתם מעצב את מטרות עבודתו ועבודת היחידה שלו בעתיד. כל אנשי המכון מבינים את חשיבות המדידה וההערכה כחלק חיוני בלמידה, ולכן יש היום במכון תרבות של שקיפות ושיתוף פעולה מלא של מנהלים ועובדים ללא חשש מלחשוף כישלונות וללמוד מהם.