בית הספר ברנקו וייס ע"ש אנה פרנק

חטיבה עליונה

החטיבה העליונה מאפשרת לתלמידות ולתלמידים לגלות ולהעמיק בתחומי עניין חדשים.

כהמשך ישיר לחטיבת הביניים אנו צוות בית הספר דוגל בלמידה מגוונת ופעילה הנובעת מתוך סקרנות, עניין ויוזמה.

הלימודים מתקיימים בכיתות האם, בקבוצות למידה לפי רמות הלימוד במתמטיקה ואנגלית וכמו כן לפי מקצועות ההרחבה השונים.

במקביל ללמידה לקראת תעודת בגרות איכותית, מתקיימת בחטיבה העליונה פעילות ערכית מגוונת כגון: התנדבות אישית ושכבתית, רצועה חברתית,

מסע ישראלי, סמינר חברה ישראלית, עיסוק בשירות משמעותי ועוד פעילויות העשרה נוספות, שנותנות את הטעם המיוחד והופכות את בית הספר לבית חינוך.

פעילויות ייחודיות בחטיבה העליונה

על מנת לתמוך בעקרון הפדגוגיה מוכוונת למידה פעילה לשם הבנה, הלמידה בחטיבת הביניים מתבצעת בכל מקצוע באחד מ- 3 מודלים, על פי בחירתו של הצוות המקצועי.

המחזמר

תלמידות ותלמידי מגמות התיאטרון והמוזיקה בחטיבה העליונה צוללות.ים מידי שנה לזמן ולתקופה אחרת. באמצעות משחק, נגינה, ריקוד והמון השקעה מעלות.ים אירוע תרבותי – חינוכי – אמנותי שהפך לשם דבר באזור. כל זאת מתאפשר תודות לנשות ואנשי צוות מוכשרות.ים ומסורות.ים

סמינר חברה ישראלית

הסמינר חושף בפני תלמידות ותלמידי בית הספר את האתגרים הקיימים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ארץ ישראל ונועד לתמוך בגילוי והעצמת המעורבות והאחריות החברתית. למידה חווייתית זו מחוץ לכתליי בית הספר תורמת להשלמה וחיבור למציאות של התכנים הנלמדים בבית הספר במקצועות השונים.

1

רצועה חברתית- קורסי העשרה

במסגרת הרצועה בוחרות.ים  תלמידות ותלמידי החטיבה העליונה קורס העשרה מתוך היצע רב.  הלמידה בקורסים מתקיימת בקבוצות קטנות ומעורבות, בגישה סדנאית, תוך מעורבות פעילה של התלמידות והתלמידים בהם. קורסים לדוגמה מהשנים האחרונות: תלמוד, מגדר, מלאכות קדומות, בנייה אקולוגית, משפט וחברה, הרכב קולי, ציור, צ’י קונג ושחמט.

מגמות הלימוד בחטיבה העליונה

תלמידות ותלמידי בית הספר בוחרות.ים 2 מגמות לקראת המעבר לחטיבה עליונה (סוף כיתה ט'). 

לאור החשיבות שאנו מייחסות.ים ללמידה מתוך בחירה ולכח הטמון באמונה בתלמידות ובתלמידים, למגמות אין תנאי סף.

 

פיזיקה

לחקור ולהבין תנועה, אנרגיה, חום, קול, אור ועוד. ניתן ללמוד במגמה בהיקף של 10 יחידות, זאת לאור תכנית ייחודית הקיימת בבית הספר ועוסקת בפיזיקה מחקרית.

כימיה

לפרק תחומים גדולים וחשובים כמו איכות הסביבה, רפואה, תעשיית המזון ועוד לאבני הבסיס הקטנות ביותר.

ביולוגיה

לשאול, לחקור ולהבין את עולמות החי והצומח ואת יחסי הגומלין בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבתם.

אומנות

אומנות והעיסוק בה מאפשרים את פיתוח יכולת הביטוי האישי והמקורי ולחוות חוויות העשרה והצלחה משמעותיות. לצד לימודי האומנות העיונית והמעשית בהיקף 5 יח"ל, מתקיימת תכנית ייחודית בלימודי עיצוב בהיקף 3 יח"ל.

תיאטרון

 הבמה היא רק הפלטפורמה להתפתחות אישית, טיפוח הכישורים האישיים של כל תלמידה ותלמיד והענקת ההזדמנות לביטוי אישי ויצירתי אישי ובמסגרת קבוצה. 

מוסיקה

אם היה אפשר לתאר מוזיקה במילים, לא היה צורך במוזיקה… המגמה עוסקת בנגינה ובפיתוח קול. ניתן ללמוד בהיקף של 10 יחידות לימוד בשילוב רסיטל לצד לימודי המגמה.

תקשורת

מדברות ומדברים עם המציאות בגובה העיניים. לימוד עיוני של תקשורת המונים והתנסות מעשית בתחום הקולנוע הדוקומנטרי.


טכנולוגיה

לתכנן ולבנות מכונות שבונות מכונות שבונות מוצרים. ניתן ללמוד במגמה בהיקף של 7-15 יחידות לימוד.

גאוגרפיה

קורונה, משבר אקלים, הגירה ושאר תהליכים העוסקים ביחס בין החברה האנושית למרחב ולעוצמת הטבע. במגמה נתמקד בניתוח תופעות יסוד במרחב המקומי והגלובלי.