חזון התקשוב הבית ספרי

חזון תקשוב ביה"ס ברנקו וייס ע"ש אנה פרנק

מהפכת המידע והתקשורת משפיעה על תחומים רבים וכך גם בחינוך, בהוראה ובלמידה. עקרונות השיתופיות, הקישוריות והפתיחות מאפשרים את עיצובן מחדש של סביבות הלמידה כך שיעודדו אינטראקציה, עבודה בקהילות ידע, שיתוף ידע, ושימוש בכלים טכנולוגיים מגוונים כתומכים בהוראה ולמידה.

צוות ההוראה בבית ספר ברנקו וייס ע"ש אנה פרנק, מאמין כי צריך לשלב את תחום התקשוב בכל תחומי הדעת הנלמדים בבית הספר , זאת כדי לאפשר הוראה מאתגרת מגוונת ומשופרת, באמצעים הטכנולוגים העכשוויים, התואמים למאה ה- 21.

מהלכי הלמידה המקוונת והמתוקשבת יחצו את גבולות הכתה. יימשכו בבית התלמיד, ונעודד למידה עם עמיתים מתוקשבים בכתה, בביה"ס ועם עמיתים ממערכות חינוך אחרות.

הצוות החינוכי בבית הספר הוא סוכן השינוי בתחום. העצמתו המקצועית והאישית היא תנאי להצלחת המהלך. התקשוב אינו תחליף לקשר האישי בין המורה לתלמידים, לדיון הערכי, לשיח בכתה ולאינטראקציות החברתיות והאינטלקטואליות. עם זאת הוא כלי מהותי המשנה את זירת הלמידה את הקשר עם צוות ההוראה ומאפשר הוראה חדשנית רחבת יריעה ומרתקת.

הקניית מיומנויות המאה ה-21 , מתבצעת תוך התייחסות לשונות במטרה לצמצום את הפער החינוכי והדיגיטאלי. חינוך לשימוש מושכל ברשת תוך שמירה על כללי האתיקה הנדרשים.

התוכנית תכשיר את המורים להשתמש באופן מושכל במקורות המידע האינטרנטיים ובמיומנויות תקשורת להעצמת ההוראה.

כמו-כן , כלים וטכנולוגיות אלה יפתחו לומד עצמאי, המסוגל ללמוד בצוות ובשיתוף פעולה עם חבריו ויאתגר את התלמיד לחשיבה גבוהה ולהפקת תוצרי למידה עשירים ומגוונים.

הפורטל הבית ספרי יאפשר קשר רציף עם התלמידים, ההורים והקהילה וכן ירחיב את לימוד התלמיד מהכיתה גם לבית. ונעודד למידה עם עמיתים מתוקשבים בכתה, בביה"ס ועם עמיתים ממערכות חינוך אחרות.
הפעלת האתר כסביבה לימודית מתוקשבת לכל באי בית הספר. הפעלת ממשקי תקשורת מנהליים ולימודיים בין כל חברי צוות המורים.
צוות "חיים ברשת" שיוקם בבית ספרינו יתרום לבטיחות ברשת לאורך השנה ויקיים תכנית לימוד מתמשכת על מנת לפתח תקשורת הוגנת ובטוחה ברשת, אתיקה ומודעות חברתית.

לסיכום – הצוות החינוכי בבית הספר הוא סוכן השינוי בתחום. העצמתו המקצועית והאישית היא תנאי להצלחת המהלך. התקשוב אינו תחליף לקשר האישי בין המורה לתלמידים, לדיון הערכי, לשיח בכתה ולאינטראקציות החברתיות והאינטלקטואליות. עם זאת הוא כלי מהותי המשנה את זירת הלמידה ומאפשר הוראה חדשנית רחבת יריעה ומרתקת. בשנים הקרובות, אנו שואפים להעמיק את התהליך, להרחיב את מעגלי הלמידה המקוונת והמתוקשבת כך שתהפוך נחלת כל צוות המורים והתלמידים בכל הכיתות בביה"ס.