המסע לפולין תשע"ה

המסע לפולין תשע"ה

 

משלחת כיתות יב' מבית הספר יצאה למסע לימוד בפולין בתאריכים 18-10.11.14
אנו נלווה אותם בעזרת יומן המסע וננסה לגעת בקצה החוויות בעזרת תמונות שישלחו מהמסע.

לתמונות של היום הראשון        לתמונות של ימים שני עד חמישי למסע